Cennik zakupu aktualizacji 2022


1. Cena brutto zakupu aktualizacji programu za rok kalendarzowy 2022 jest progresywna i wynosi, w zależności od liczby zatrudnionych dla których program jest licencjonowany (kliknij tutaj, jeżeli razem z aktualizacją chcesz zwiększyć liczbę zatrudnionych w licencji):

 • do 5 zatrudnionych – 190,96zł (bez VAT 155,25zł)
 • do 10 zatrudnionych – 297,05zł (bez VAT 241,50zł)
 • do 20 zatrudnionych – 339,48zł (bez VAT 276,00zł)
 • do 30 zatrudnionych – 381,92zł (bez VAT 310,50zł)
 • do 50 zatrudnionych – 466,79zł (bez VAT 379,50zł)
 • do 80 zatrudnionych – 594,09zł (bez VAT 483,00zł)
 • do 100 zatrudnionych – 678,96zł (bez VAT 552,00zł)
 • do 150 zatrudnionych – 785,05zł (bez VAT 638,25zł)
 • do 200 zatrudnionych – 891,14zł (bez VAT 724,50zł)
 • do 300 zatrudnionych – 1103,31zł (bez VAT 897,00zł)
 • do 400 zatrudnionych – 1209,40zł (bez VAT 983,25zł)
 • do 500 zatrudnionych – 1315,49zł (bez VAT 1069,50zł)
 • do 600 zatrudnionych – 1357,92zł (bez VAT 1104,00zł)
 • do 700 zatrudnionych – 1398,66zł (bez VAT 1137,12zł)
 • do 800 zatrudnionych – 1440,61zł (bez VAT 1171,23zł)
 • do 900 zatrudnionych – 1483,84zł (bez VAT 1206,37zł)
 • do 1000 zatrudnionych – 1528,35zł (bez VAT 1242,56zł)

Liczba zatrudnionych dla których program jest licencjonowany jest dostępna w programie po wybraniu opcji menu 'Pomoc’, 'Informacja o Programie’. W przypadkach, dla których nie podano przykładu powyżej, cena netto zakupu aktualizacji jest negocjowana indywidualnie.

2. W przypadku zwiększania liczby zatrudnionych oraz zakupu aktualizacji dokonywanych jednocześnie, aktualizacje zakupuje się dla liczby zatrudnionych zgodnej z aktualną licencją, a następnie zwiększa się liczbę zatrudnionych w licencji dopłacając różnicę w cenie pomiędzy wersjami, zgodnie z cennikiem zakupu licencji.