Cennik zakupu aktualizacji


1. Cena brutto zakupu aktualizacji programu za rok kalendarzowy 2019 jest progresywna i wynosi, w zależności od liczby zatrudnionych dla których program jest licencjonowany (kliknij tutaj, jeżeli razem z aktualizacją chcesz zwiększyć liczbę zatrudnionych w licencji):

 

 • do 5 zatrudnionych – 110,70zł (bez VAT 90zł)
 • do 10 zatrudnionych – 172,20zł (bez VAT 140zł)
 • do 20 zatrudnionych – 196,80zł (bez VAT 160zł)
 • do 30 zatrudnionych – 221,40zł (bez VAT 180zł)
 • do 40 zatrudnionych – 246,00zł (bez VAT 200zł)
 • do 50 zatrudnionych – 270,60zł (bez VAT 220zł)
 • do 60 zatrudnionych – 295,20zł (bez VAT 240zł)
 • do 70 zatrudnionych – 319,80zł (bez VAT 260zł)
 • do 80 zatrudnionych – 344,40zł (bez VAT 280zł)
 • do 90 zatrudnionych – 369,00zł (bez VAT 300zł)
 • do 100 zatrudnionych – 393,60zł (bez VAT 320zł)
 • do 110 zatrudnionych – 405,90zł (bez VAT 330zł)
 • do 120 zatrudnionych – 418,20zł (bez VAT 340zł)
 • do 130 zatrudnionych – 430,50zł (bez VAT 350zł)
 • do 140 zatrudnionych – 442,80zł (bez VAT 360zł)
 • do 150 zatrudnionych – 455,10zł (bez VAT 370zł)
 • do 160 zatrudnionych – 467,40zł (bez VAT 380zł)
 • do 170 zatrudnionych – 479,70zł (bez VAT 390zł)
 • do 180 zatrudnionych – 492zł (bez VAT 400zł)
 • do 190 zatrudnionych – 504,30zł (bez VAT 410zł)
 • do 200 zatrudnionych – 516,60zł (bez VAT 420zł)
 • do 300 zatrudnionych – 639,60zł (bez VAT 520zł)
 • do 400 zatrudnionych – 701,10zł (bez VAT 570zł)
 • do 500 zatrudnionych – 762,60zł (bez VAT 620zł)
 • do 600 zatrudnionych – 787,20zł (bez VAT 640zł)

 

Liczba zatrudnionych dla których program jest licencjonowany jest dostępna w programie po wybraniu opcji menu ‘Pomoc’, ‘Informacja o Programie’. W przypadkach, dla których nie podano przykładu powyżej, cena netto zakupu aktualizacji jest wyliczana zgodnie z następującym algorytmem:

 

Liczba zatrudnionych => Cena netto (bez VAT)

do 5 zatrudnionych => 90zł
od 6 do 10 zatrudnionych => 140zł
od 20 do 90 zatrudnionych => 160zł plus 20zł za każdych kolejnych 10 zatrudnionych powyżej 20
od 100 do 290 zatrudnionych => 320zł plus 10zł za każdych kolejnych 10 zatrudnionych powyżej 100
od 300 do 490 zatrudnionych => 520zł plus 5zł za każdych kolejnych 10 zatrudnionych powyżej 300
od 500 zatrudnionych => 620zł plus 2zł za każdych kolejnych 10 zatrudnionych powyżej 500

 

2. W przypadku zwiększania liczby zatrudnionych oraz zakupu aktualizacji dokonywanych jednocześnie, aktualizacje zakupuje się dla liczby zatrudnionych zgodnej z aktualną licencją, a następnie zwiększa się liczbę zatrudnionych w licencji dopłacając różnicę w cenie pomiędzy wersjami, zgodnie z cennikiem zakupu licencji.