Cennik zakupu aktualizacji


1. Cena brutto zakupu aktualizacji programu za rok kalendarzowy 2021 jest progresywna i wynosi, w zależności od liczby zatrudnionych dla których program jest licencjonowany (kliknij tutaj, jeżeli razem z aktualizacją chcesz zwiększyć liczbę zatrudnionych w licencji):

 • do 5 zatrudnionych – 166,05zł (bez VAT 135zł)
 • do 10 zatrudnionych – 258,30zł (bez VAT 210zł)
 • do 20 zatrudnionych – 295,20zł (bez VAT 240zł)
 • do 30 zatrudnionych – 332,10zł (bez VAT 270zł)
 • do 50 zatrudnionych – 405,90zł (bez VAT 330zł)
 • do 80 zatrudnionych – 516,60zł (bez VAT 420zł)
 • do 100 zatrudnionych – 590,40zł (bez VAT 480zł)
 • do 150 zatrudnionych – 682,65zł (bez VAT 555zł)
 • do 200 zatrudnionych – 774,90zł (bez VAT 630zł)
 • do 300 zatrudnionych – 959,40zł (bez VAT 780zł)
 • do 400 zatrudnionych – 1051,65zł (bez VAT 855zł)
 • do 500 zatrudnionych – 1143,90zł (bez VAT 930zł)
 • do 600 zatrudnionych – 1180,80zł (bez VAT 960zł)

Liczba zatrudnionych dla których program jest licencjonowany jest dostępna w programie po wybraniu opcji menu ‘Pomoc’, ‘Informacja o Programie’. W przypadkach, dla których nie podano przykładu powyżej, cena netto zakupu aktualizacji jest negocjowana indywidualnie.

2. W przypadku zwiększania liczby zatrudnionych oraz zakupu aktualizacji dokonywanych jednocześnie, aktualizacje zakupuje się dla liczby zatrudnionych zgodnej z aktualną licencją, a następnie zwiększa się liczbę zatrudnionych w licencji dopłacając różnicę w cenie pomiędzy wersjami, zgodnie z cennikiem zakupu licencji.