Cennik zakupu licencji


1. Cena brutto zakupu licencji na program SuperPłace jest progresywna i wynosi, w zależności od liczby zatrudnionych rozliczanych średniomiesięcznie w programie (*):

 

 • do 5 zatrudnionych – 110,70zł (bez VAT 90zł)
 • do 10 zatrudnionych – 270,60zł (bez VAT 220zł)
 • do 20 zatrudnionych – 541,20zł (bez VAT 440zł)
 • do 30 zatrudnionych – 651,90zł (bez VAT 530zł)
 • do 40 zatrudnionych – 762,60zł (bez VAT 620zł)
 • do 50 zatrudnionych – 873,30zł (bez VAT 710zł)
 • do 60 zatrudnionych – 984,00zł (bez VAT 800zł)
 • do 70 zatrudnionych – 1094,70zł (bez VAT 890zł)
 • do 80 zatrudnionych – 1205,40zł (bez VAT 980zł)
 • do 90 zatrudnionych – 1316,10zł (bez VAT 1070zł)
 • do 100 zatrudnionych – 1426,80zł (bez VAT 1160zł)
 • do 110 zatrudnionych – 1463,70zł (bez VAT 1190zł)
 • do 120 zatrudnionych – 1500,60zł (bez VAT 1220zł)
 • do 130 zatrudnionych – 1537,50zł (bez VAT 1250zł)
 • do 140 zatrudnionych – 1574,40zł (bez VAT 1280zł)
 • do 150 zatrudnionych – 1611,30zł (bez VAT 1310zł)
 • do 200 zatrudnionych – 1795,80zł (bez VAT 1460zł)
 • do 300 zatrudnionych – 2164,80zł (bez VAT 1760zł)
 • do 400 zatrudnionych – 2287,80zł (bez VAT 1860zł)
 • do 500 zatrudnionych – 2410,80zł (bez VAT 1960zł)
 • do 600 zatrudnionych – 2533,80zł (bez VAT 2060zł)

 

Liczba zatrudnionych jest liczbą osób wprowadzonych w ciągu całego roku na listy płac, podzielona przez 12 miesięcy. Aktualna informacja o liczbie rozliczanych zatrudnionych jest dostępna po wybraniu w programie opcji menu ‘Pomoc’, ‘Statystyka Programu’. W przypadkach, dla których nie podano przykładu powyżej, cena netto zakupu uaktualnień jest wyliczana zgodnie z następującym algorytmem:

 

Liczba zatrudnionych => Cena netto (bez VAT)

do 5 zatrudnionych => 90zł
od 6 do 10 zatrudnionych => 220zł
od 11 do 20 zatrudnionych => 440zł
od 21 do 100 zatrudnionych => 440zł plus 90zł za każdych kolejnych 10 zatrudnionych
od 101 do 300 zatrudnionych => 1160zł plus 30zł za każdych kolejnych 10 zatrudnionych
powyżej 300 zatrudnionych => 1760zł plus 10zł za każdych kolejnych 10 zatrudnionych

 

(*) Polityka cenowa zamieszczona na stronie, nie dotyczy przypadków dystrybucji programu Superpłace dostarczanego i integrowanego przez producentów systemów ERP, z którymi Anzasoft współpracuje na odrębnych zasadach.

 

2. Przy instalacji programu na wielu stanowiskach w wersji wielodostępnej (z jedną wspólną bazą danych SQL serwer), należy doliczyć 233,70zł (bez VAT 190zł) za każde dodatkowe stanowisko. Należy wtedy zakupić licencję na serwer SQL wybranego producenta lub skorzystać z jednego z bezpłatnych serwerów SQL (PostgreSQL, MS SQL 2005/08/12/14 Express lub Oracle 10g/11g Express) Program SuperPłace został przystosowany do współpracy z serwerami SQL firm: Microsoft, Oracle, Sybase (ASA), oraz PostgreSQL. Wszelkie informacje dotyczące instalacji wielodostępnych znajdują się na stronie pobrań. W przypadku zakupu serwera SQL, cena licencji zależy od wielu czynników i może wynieść od kilkuset, dio nawet kilku tysięcy EURO. W przypadku podjęcia decyzji o zakupie serwera SQL należy skontaktować się z dystrybutorem lub partnerem firm Microsoft, Oracle lub Sybase.

 

3. Licencja może zostać podzielona, tak aby program można było zainstalować i wykorzystywać z oddzielnymi bazami danych na więcej niż jednym komputerze (na potrzeby wyłącznie tej firmy). W przypadku podziału licencji programu na wiele stanowisk, należy doliczyć 110,70zł (bez VAT 90zł) za każdą dodatkową licencję. Firma zakupując przykładowo licencję dla 200 zatrudnionych może wtedy otrzymać np. 2 licencje po 100 zatrudnionych (zatrudnieni rozliczani na oddzielnych komputerach są zaokrąglani w górę do pełnych 10). W takiej sytuacji program można zainstalować na dwóch różnych komputerach w tej samej firmie i rozliczać na każdym z tych komputerów do 100 zatrudnionych w miesiącu.

 

4. Dystrybutorzy: w zależności od liczby sprzedanych kopii naszego programu oferujemy duże rabaty! Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani szczegółowymi warunkami dystrybucji programu SuperPłace, bardzo prosimy o kontakt