Cennik zakupu licencji


1. Cena brutto zakupu licencji na program SuperPłace jest progresywna i wynosi, w zależności od liczby zatrudnionych rozliczanych średniomiesięcznie w programie (*):

 • do 5 zatrudnionych – 166,05zł (bez VAT 135zł)
 • do 10 zatrudnionych – 405,90zł (bez VAT 330zł)
 • do 20 zatrudnionych – 811,80zł (bez VAT 660zł)
 • do 30 zatrudnionych – 977,85zł (bez VAT 795zł)
 • do 50 zatrudnionych – 1309,95zł (bez VAT 1065zł)
 • do 80 zatrudnionych – 1808,10zł (bez VAT 1470zł)
 • do 100 zatrudnionych – 2140,20zł (bez VAT 1740zł)
 • do 150 zatrudnionych – 2416,95zł (bez VAT 1965zł)
 • do 200 zatrudnionych – 2693,70zł (bez VAT 2190zł)
 • do 300 zatrudnionych – 3247,20zł (bez VAT 2640zł)
 • do 400 zatrudnionych – 3431,70zł (bez VAT 2790zł)
 • do 500 zatrudnionych – 3616,20zł (bez VAT 2940zł)
 • do 600 zatrudnionych – 3800,70zł (bez VAT 3090zł)

Liczba zatrudnionych jest liczbą osób wprowadzonych w ciągu całego roku na listy płac, podzielona przez 12 miesięcy. Aktualna informacja o liczbie rozliczanych zatrudnionych jest dostępna po wybraniu w programie opcji menu 'Pomoc’, 'Statystyka Programu’. W przypadkach, dla których nie podano przykładu powyżej, cena netto zakupu uaktualnień jest negocjowana indywidualnie.

(*) Polityka cenowa zamieszczona na stronie, nie dotyczy przypadków dystrybucji programu Superpłace dostarczanego i integrowanego przez producentów systemów ERP, z którymi Anzasoft współpracuje na odrębnych zasadach.

2. Przy instalacji programu na wielu stanowiskach w wersji wielodostępnej (z jedną wspólną bazą danych SQL serwer), należy doliczyć 233,70zł (bez VAT 190zł) za każde dodatkowe stanowisko. Należy wtedy zakupić licencję na serwer SQL wybranego producenta lub skorzystać z jednego z bezpłatnych serwerów SQL (PostgreSQL, MS SQL 2005/08/12/14 Express lub Oracle 10g/11g Express) Program SuperPłace został przystosowany do współpracy z serwerami SQL firm: Microsoft, Oracle, Sybase (ASA), oraz PostgreSQL. Wszelkie informacje dotyczące instalacji wielodostępnych znajdują się na stronie pobrań. W przypadku zakupu serwera SQL, cena licencji zależy od wielu czynników i może wynieść od kilkuset, dio nawet kilku tysięcy EURO. W przypadku podjęcia decyzji o zakupie serwera SQL należy skontaktować się z dystrybutorem lub partnerem firm Microsoft, Oracle lub Sybase.

3. Licencja może zostać podzielona, tak aby program można było zainstalować i wykorzystywać z oddzielnymi bazami danych na więcej niż jednym komputerze (na potrzeby wyłącznie tej firmy). W przypadku podziału licencji programu na wiele stanowisk, należy doliczyć 110,70zł (bez VAT 90zł) za każdą dodatkową licencję. Firma zakupując przykładowo licencję dla 200 zatrudnionych może wtedy otrzymać np. 2 licencje po 100 zatrudnionych (zatrudnieni rozliczani na oddzielnych komputerach są zaokrąglani w górę do pełnych 10). W takiej sytuacji program można zainstalować na dwóch różnych komputerach w tej samej firmie i rozliczać na każdym z tych komputerów do 100 zatrudnionych w miesiącu.

4. Dystrybutorzy: w zależności od liczby sprzedanych kopii naszego programu oferujemy duże rabaty! Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani szczegółowymi warunkami dystrybucji programu SuperPłace, bardzo prosimy o kontakt