Cennik zakupu licencji 2022


1. Cena brutto zakupu licencji na program SuperPłace jest progresywna i wynosi, w zależności od liczby zatrudnionych rozliczanych średniomiesięcznie w programie (*):

 • do 5 zatrudnionych – 190,96zł (bez VAT 155,25zł)
 • do 10 zatrudnionych – 466,79zł (bez VAT 379,50zł)
 • do 20 zatrudnionych – 933,57zł (bez VAT 759,00zł)
 • do 30 zatrudnionych – 1124,53zł (bez VAT 914,25zł)
 • do 50 zatrudnionych – 1506,44zł (bez VAT 1224,75zł)
 • do 80 zatrudnionych – 2079,32zł (bez VAT 1690,50zł)
 • do 100 zatrudnionych – 2461,23zł (bez VAT 2001,00zł)
 • do 150 zatrudnionych – 2779,49zł (bez VAT 2259,75zł)
 • do 200 zatrudnionych – 3097,76zł (bez VAT 2518,50zł)
 • do 300 zatrudnionych – 3734,28zł (bez VAT 3036,00zł)
 • do 400 zatrudnionych – 3946,46zł (bez VAT 3208,50zł)
 • do 500 zatrudnionych – 4158,63zł (bez VAT 3381,00zł)
 • do 600 zatrudnionych – 4370,81zł (bez VAT 3553,50zł)
 • do 700 zatrudnionych – 4589,35zł (bez VAT 3731,18zł)
 • do 800 zatrudnionych – 4818,81zł (bez VAT 3917,73zł)
 • do 900 zatrudnionych – 5059,75zł (bez VAT 4113,62zł)
 • do 1000 zatrudnionych – 5312,74zł (bez VAT 4319,30zł)

Liczba zatrudnionych jest liczbą osób wprowadzonych w ciągu całego roku na listy płac, podzielona przez 12 miesięcy. Aktualna informacja o liczbie rozliczanych zatrudnionych jest dostępna po wybraniu w programie opcji menu 'Pomoc’, 'Statystyka Programu’. W przypadkach, dla których nie podano przykładu powyżej, cena netto zakupu uaktualnień jest negocjowana indywidualnie.

(*) Polityka cenowa zamieszczona na stronie, nie dotyczy przypadków dystrybucji programu Superpłace dostarczanego i integrowanego przez producentów systemów ERP, z którymi Anzasoft współpracuje na odrębnych zasadach.

2. Przy instalacji programu na wielu stanowiskach w wersji wielodostępnej (z jedną wspólną bazą danych SQL serwer), należy doliczyć 233,70zł (bez VAT 190zł) za każde dodatkowe stanowisko. Należy wtedy zakupić licencję na serwer SQL wybranego producenta lub skorzystać z jednego z bezpłatnych serwerów SQL (PostgreSQL, MS SQL 2005/08/12/14 Express lub Oracle 10g/11g Express) Program SuperPłace został przystosowany do współpracy z serwerami SQL firm: Microsoft, Oracle, Sybase (ASA), oraz PostgreSQL. Wszelkie informacje dotyczące instalacji wielodostępnych znajdują się na stronie pobrań. W przypadku zakupu serwera SQL, cena licencji zależy od wielu czynników i może wynieść od kilkuset, dio nawet kilku tysięcy EURO. W przypadku podjęcia decyzji o zakupie serwera SQL należy skontaktować się z dystrybutorem lub partnerem firm Microsoft, Oracle lub Sybase.

3. Licencja może zostać podzielona, tak aby program można było zainstalować i wykorzystywać z oddzielnymi bazami danych na więcej niż jednym komputerze (na potrzeby wyłącznie tej firmy). W przypadku podziału licencji programu na wiele stanowisk, należy doliczyć 110,70zł (bez VAT 90zł) za każdą dodatkową licencję. Firma zakupując przykładowo licencję dla 200 zatrudnionych może wtedy otrzymać np. 2 licencje po 100 zatrudnionych (zatrudnieni rozliczani na oddzielnych komputerach są zaokrąglani w górę do pełnych 10). W takiej sytuacji program można zainstalować na dwóch różnych komputerach w tej samej firmie i rozliczać na każdym z tych komputerów do 100 zatrudnionych w miesiącu.

4. Dystrybutorzy: w zależności od liczby sprzedanych kopii naszego programu oferujemy duże rabaty! Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani szczegółowymi warunkami dystrybucji programu SuperPłace, bardzo prosimy o kontakt