Szanowni Państwo,
Bardzo prosimy Państwa o wyrozumiałość. Mąż był całkowicie zaangażowany w prace nad programem SuperPłace. Przez 20 lat prowadził firmę. Wielu z Państwa przez wiele lat korzystało z programu. Mąż był zawsze gotowy pomagać swoim klientom.
W związku ze śmiercią męża znaleźliśmy się w sytuacji kryzysowej. Firma Sevenet przyszła z pomocą, aby ratować program. Czasu jednak jest mało i cały czas programiści Sevenet pracują nad programem.
Będziemy Państwa na bieżąco informować o stanie prac.
Pozdrawiamy

Do pobrania aktualizacja na 2019 rok:

Super Płace 2019 2.79.35 32-bity

Super Płace 2019 2.79.35 32/64-bity z SQL Anywhere 11

 

Programiści Sevenet zakończyli aktualizację kolejnej wersji. Poniżej informacje co zostało zrobione.

 

11-03-2019 wersja 2.79.35:

 • PIT-11 – poprawa błędu pojawiającego się podczas zapisu zmian na formularzu w starszej wersji

08-03-2019 wersja 2.79.33:

 • ZUS ZWUA – kolejna poprawa formatu daty w sekcji V. Teraz jest uwzględniany format ustawiony w opcjach ogólnych aplikacji.

07-03-2019 wersja 2.79.32:

 • ZUS ZWUA – poprawa formatu daty w sekcji V. Domyślnie jest zaznaczona najnowsza wersja Płatnika (wcześniej była wersja 8)

06-03-2019 wersja 2.79.30:

 • PIT-11 – poprawa błędu wersji formularza. Dla starszych lat jest wybierana właściwa wersja formularza,  która była obowiązująca dla danego roku
 • ZUS DRA – poprawiony błąd sumowania kwot składek
 • ZUS ZWUA – poprawa błędu importu pliku do Płatnika
 • ZUS RPA – poprawa generowania formularza dla nauczycieli oraz poprawa lista osób uwzględnionych do RPA, nie powinny się pojawiać puste wpisy

15-02-2019 wersja 2.79.27:

 • poprawka błędu formularzy ZUS RPA gdy na liście płac są właściciele. Wtedy na formularzu pojawiał się pusty pracownik

15-02-2019 wersja 2.79.26:

 • poprawka błędów formularzy ZUS RPA:
 • 1) niepoprawnie wypełniana sekcja III. C.
 • 2) występowanie pustego pracownika

14-02-2019 wersja 2.79.25:

 • poprawka błędu formatu formularzy ZUS RPA gdzie niepoprawnie była wypełniana sekcja III. C.

14-02-2019 wersja 2.79.24:

 • poprawka błędu formatu pliku formularzy ZUS RPA uniemożliwiająca import do Płatnika

14-02-2019 wersja 2.79.23:

 • poprawka błędu generowania formularzy ZUS RPA, gdzie były generowane formularze tylko dla pierwszej osoby

13-02-2019 wersja 2.79.22:

 • skończona funkcjonalność generowania formularzy ZUS RPA. Do wygenerowania formularzy RPA należy użyć nowego przycisku RPA,  który jest po prawej stronie od przycisku Rozlicz (lub z menu Działania -> Eksportuj formularze ZUS  RPA). Dotychczasowy przycisk Rozlicz działa tak jak do tej pory, to znaczy generuje formularze  DRA/RCA/RZA/RSA. Nowy  przycisk RPA generuje te same formularze co pod przyciskiem Rozlicz, czyli  DRA/RCA/RZA/RSA oraz dodatkowo RPA (o ile taki formularz ma być stworzony dla danej osoby)

30-01-2019 wersja 2.79.19:

 • poprawa błędu generowania eDeklaracji PIT-8AR
 • poprawa błędu generowania eDeklaracji PIT-R

29-01-2019 wersja 2.79.18:

 • aktualizacja formularza PIT-8AR
 • generowanie eDeklaracji PIT-8AR
 • aktualizacja tekstów na PIT-R

28-01-2019 wersja 2.79.17:

 • poprawa wczytywania archiwalnych danych dla PIT-11
 • poprawa braku edycji pola w pozycji 57 dla PIT-11
 • poprawa błędu związanego z opcją pit_r

24-01-2019 wersja 2.79.15:

 • możliwość edycji sekcji F w PIT-11 (pozycje 74-80) oraz w sekcji G pozycja 82
 • poprawa błędu schematu eDeklaracji PIT-8C
 • poprawa błędu schematu eDeklaracji IFT-1/IFT-1R

23-01-2019 wersja 2.79.14:

 • dodano automatyczne wypełnianie sekcji F w PIT-11
 • poprawa błędu otwierania archiwalnych PIT-11

22-01-2019 wersja 2.79.13:

 • poprawa błędu w eDeklaracji PIT-11 dla obcokrajowców
 • generowanie eDeklaracji IFT-1
 • generowanie eDeklaracji IFT-1R

21-01-2019 wersja 2.79.12:

 • poprawa błędu w eDeklaracji dla PIT-4R

21-01-2019 wersja 2.79.11:

poprawa błędów w PIT-11:

 • błąd wyświetlania danych wczytanych z archiwum (pozycja 70)
 • automatycznie zaznaczane PIT-R NIE dla Zleceniobiorców
 • automatyczne dopisywanie imienia i nazwiska dla Zleceniobiorców

poprawa błędów w PIT-4R generowania eDeklaracje:

 • aktualizacja załącznika eDeklaracji ORD-ZU
 • aktualizacja załącznika eDeklaracji PIT-R
 • aktualizacja formularza PIT-R
 • aktualizacja formularza PIT-8C
 • generowanie eDeklaracji PIT-8C
 • poprawa błędu „Bład 403 dokument z niepoprawnym podpisem”

19-01-2019 wersja 2.79.10:

poprawa błędów w PIT-11:

 • automatycznie zaznaczanie PIT-R NIE w standardowych przypadkach,
 • automatycznie dopisywanie imienia i nazwiska na ostatniej stronie

poprawa błędów w PIT-4R :

 • brakujące namespace w eDeklaracje
 • błąd otwarcia pliku z archiwum

17-01-2019, wersja 2.79.08

Zaktualizowano parametry początkowe na rok 2019:

 • lata sprawozdawcze,
 • parametry wyliczeniowe,
 • kwoty zasiłków,
 • współczynniki wskaźników

Zaktualizowano formularze deklaracji na rok 2019:

 • PIT-11 (24),
 • PIT-4R (8),
 • IFT-1R (14)

Zaktualizowano eDeklaracje na rok 2019:

 • PIT-11 (24)

Zaktualizowano format eksportu ZUS-DRA do najnowszej wersji Płatnika.

Trwają prace nad dalszymi zmianami

Jak kupić aktualizację na rok 2019

 

Chcesz wdrożyć dobry program kadrowy i płacowy? Trafiłeś idealnie!

Dostarczamy program kadrowo-płacowy automatyzujący zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Wyróżnia nas dbałość o jakość merytoryczną i technologiczną oferty połączone z bardzo atrakcyjną ceną. Pobierz w pełni funkcjonalną wersję demo programu SuperPłace i sprawdź to już dzisiaj sam!

Informacje o poprzedniej wersji (wersja 2.78.01):

 • wersja 2.78.01 programu jest wersją zgodną z wymaganiami rozporządzenia RODO pełna lista najnowszych zmian…
 • przeczytaj szczegółową informację dotyczącą zgodności programu z RODO
 • w programie umożliwiono dokonywanie podziału list płac proporcjonalnie na dowolną liczbę projektów wykonywanych w dowolnych proporcjach przez wybranych zatrudnionych – szczegółowy opis umieszczono w sekcji pomocy ‘Podział listy płac na projekty’
 • w sekcji Poradniki zaktualizowano opisy pokazujące na przykładach księgowanie i eksport wynagrodzeń do systemów finansowo-księgowych
 • w programie umożliwiono wydruk rachunku na listach płac innych niż umowy cywilnoprawne, co może mieć zastosowanie np. w przypadku rachunków wystawianych z tytułu działalności prowadzonej osobiście, takich jak kontrakty menedżerskie. Umożliwiono również konsolidację rachunków w przypadku wielu wypłat dla jednej osoby w miesiącu. Program zawiera zaktualizowany wydruk świadectwa pracy zgodny z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2017 r., oraz zaktualizowane dokumenty świadectwa pracy, umowy zlecenia, oraz wypowiedzeń generowane w MS Word i HTML
 • do programu dołączono wydruk, oraz eksport sprawozdania GUS Z-12, nowy raport odczytujący listę płac tylko dla wybranego pracownika, jak również udostępniono kolejny format wydruku listy płac ‘Pasek (RMUA x 2)’
 • w sekcji Poradniki dodano nowy opis pokazujący na przykładzie tworzenie w MS Word i dołączanie do programu własnych dokumentów: Generator dokumentów
 • w sekcji Poradniki zaktualizowano opisy i przykłady dotyczące rozliczania pracowników oddelegowanych za granicę, zgodnie ze zmianami w ustalaniu podstawy składek ZUS od 1-10-2016: pracownicy oddelegowani za granicę…
 • program zawiera zaktualizowany wydruk Umowy Zlecenia zawierający paragraf dotyczący rozliczenia godzin wykonywania. Niewypełnione rozliczenie godzin wykonywania zostało dodane jako załącznik do wydruku umowy. Paragraf dotyczący rozliczenia godzin wykonywania można dowolnie zmieniać. Wydruk Świadectwa Pracy jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy. Aktualne wersje deklaracji to: PIT-11(23), PIT-4R(6), PIT-8AR(6), PIT-40(22), PIT-8C(8), IFT-1/IFT-1R(13), PIT-R(18)
 • w sekcji Poradniki udostępniono instrukcję Wysyłka do systemu e-Deklaracje zawierającą szczegółowy opis elektronicznej wysyłki deklaracji
 • w programie zmieniono zasady wyliczania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – od 2017 roku po przekroczeniu przez podstawę opodatkowania pierwszego progu skali podatkowej kwota wolna nie jest uwzględniana. Dodatkowo, umożliwiono rejestrację czasu pracy zleceniobiorców, zasady są podobne jak w przypadku rejestracji czasu pracy pracowników. Na raportach dotyczących czasu pracy, m.in. Ewidencja Czasu Pracy, Lista Obecności, Karta Obecności, umożliwiono odczyt zleceniobiorców
 • do programu dodano świadczenie ZUS o kodzie ‘329’ – podwyższenie zasiłku macierzyńskiego. Program zawiera zaktualizowane formularze ZUS Z-3, Z-3a, oraz Z-3b
 • w celu wspomagania procesu rekrutacji do programu dodano testy wiedzy. Testy wiedzy umożliwiają ocenę dowolnej osoby zarejestrowanej w kartotekach osobowych programu
 • z programem zintegrowano oddzielny moduł Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej i Zakładowego Funduszu Mieszkaniowego, który rozszerza możliwości programu w tym zakresie szczegóły…
 • wersje programu dla wielu użytkowników są dostępne z bezpłatnymi serwerami SQL: MS SQL Server 2005/08/12/14 EXPRESS, Oracle SQL Server 10g/11g EXPRESS oraz PostgreSQL
 • informacja dotycząca aktualizacji programu Kadry i Płace “Rzeczpospolitej” szczegóły…
 • do wykorzystania przez innych producentów udostępniono oddzielne programy/komponenty służące do podpisu i wysyłki dokumentów do systemów e-Deklaracje, oraz jednolitych plików kontrolnych (JPK) Ministerstwa Finansów:
  1. opis i program Przekaz do e-Deklaracje do pobrania
  2. opis i program Przekaz JPK do pobrania