Chcesz wdrożyć dobry program kadrowy i płacowy? Trafiłeś idealnie!

Dostarczamy program kadrowo-płacowy automatyzujący zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Wyróżnia nas dbałość o jakość merytoryczną i technologiczną oferty połączone z bardzo atrakcyjną ceną. Pobierz w pełni funkcjonalną wersję demo programu SuperPłace i sprawdź to już dzisiaj sam!

Najnowsze informacje (aktualna wersja 2.78.01):

 • najnowsza wersja programu jest wersją zgodną z wymaganiami rozporządzenia RODO pełna lista najnowszych zmian…
 • przeczytaj szczegółową informację dotyczącą zgodności programu z RODO
 • w programie umożliwiono dokonywanie podziału list płac proporcjonalnie na dowolną liczbę projektów wykonywanych w dowolnych proporcjach przez wybranych zatrudnionych – szczegółowy opis umieszczono w sekcji pomocy ‘Podział listy płac na projekty’
 • w sekcji Poradniki zaktualizowano opisy pokazujące na przykładach księgowanie i eksport wynagrodzeń do systemów finansowo-księgowych
 • w programie umożliwiono wydruk rachunku na listach płac innych niż umowy cywilnoprawne, co może mieć zastosowanie np. w przypadku rachunków wystawianych z tytułu działalności prowadzonej osobiście, takich jak kontrakty menedżerskie. Umożliwiono również konsolidację rachunków w przypadku wielu wypłat dla jednej osoby w miesiącu. Program zawiera zaktualizowany wydruk świadectwa pracy zgodny z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2017 r., oraz zaktualizowane dokumenty świadectwa pracy, umowy zlecenia, oraz wypowiedzeń generowane w MS Word i HTML
 • do programu dołączono wydruk, oraz eksport sprawozdania GUS Z-12, nowy raport odczytujący listę płac tylko dla wybranego pracownika, jak również udostępniono kolejny format wydruku listy płac ‘Pasek (RMUA x 2)’
 • w sekcji Poradniki dodano nowy opis pokazujący na przykładzie tworzenie w MS Word i dołączanie do programu własnych dokumentów: Generator dokumentów
 • w sekcji Poradniki zaktualizowano opisy i przykłady dotyczące rozliczania pracowników oddelegowanych za granicę, zgodnie ze zmianami w ustalaniu podstawy składek ZUS od 1-10-2016: pracownicy oddelegowani za granicę…
 • program zawiera zaktualizowany wydruk Umowy Zlecenia zawierający paragraf dotyczący rozliczenia godzin wykonywania. Niewypełnione rozliczenie godzin wykonywania zostało dodane jako załącznik do wydruku umowy. Paragraf dotyczący rozliczenia godzin wykonywania można dowolnie zmieniać. Wydruk Świadectwa Pracy jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy. Aktualne wersje deklaracji to: PIT-11(23), PIT-4R(6), PIT-8AR(6), PIT-40(22), PIT-8C(8), IFT-1/IFT-1R(13), PIT-R(18)
 • w sekcji Poradniki udostępniono instrukcję Wysyłka do systemu e-Deklaracje zawierającą szczegółowy opis elektronicznej wysyłki deklaracji
 • w programie zmieniono zasady wyliczania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – od 2017 roku po przekroczeniu przez podstawę opodatkowania pierwszego progu skali podatkowej kwota wolna nie jest uwzględniana. Dodatkowo, umożliwiono rejestrację czasu pracy zleceniobiorców, zasady są podobne jak w przypadku rejestracji czasu pracy pracowników. Na raportach dotyczących czasu pracy, m.in. Ewidencja Czasu Pracy, Lista Obecności, Karta Obecności, umożliwiono odczyt zleceniobiorców
 • do programu dodano świadczenie ZUS o kodzie ‘329’ – podwyższenie zasiłku macierzyńskiego. Program zawiera zaktualizowane formularze ZUS Z-3, Z-3a, oraz Z-3b
 • w celu wspomagania procesu rekrutacji do programu dodano testy wiedzy. Testy wiedzy umożliwiają ocenę dowolnej osoby zarejestrowanej w kartotekach osobowych programu
 • z programem zintegrowano oddzielny moduł Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej i Zakładowego Funduszu Mieszkaniowego, który rozszerza możliwości programu w tym zakresie szczegóły…
 • wersje programu dla wielu użytkowników są dostępne z bezpłatnymi serwerami SQL: MS SQL Server 2005/08/12/14 EXPRESS, Oracle SQL Server 10g/11g EXPRESS oraz PostgreSQL
 • informacja dotycząca aktualizacji programu Kadry i Płace “Rzeczpospolitej” szczegóły…
 • do wykorzystania przez innych producentów udostępniono oddzielne programy/komponenty służące do podpisu i wysyłki dokumentów do systemów e-Deklaracje, oraz jednolitych plików kontrolnych (JPK) Ministerstwa Finansów:
  1. opis i program Przekaz do e-Deklaracje do pobrania
  2. opis i program Przekaz JPK do pobrania