Trwają prace nad poprawką PIT-11 związaną z przekroczeniem wieku emerytalnego.

Super Płace 2023 2.83.07 32-bity

Super Płace 2023 2.83.07 32/64-bity z SQL Anywhere 11

Aktualizacja nie zawiera wsparcia technicznego. Jest możliwość zakupienia Abonamentu Pomocy Technicznej. Współpracujemy z partnerami technologicznymi Lefthand oraz Software Serwis w zakresie pomocy technicznej:

https://www.anzasoft.pl/pomoc-techniczna/

Wszystkie listy płac z datą wypłaty w roku 2023 należy sporządzić po dokonaniu aktualizacji na rok 2023.

W sprawach związanych z kluczami licencyjnymi należy kontaktować się telefonicznie pod numerem 601 205 077.

Ze względu na zmienność przepisów podatkowych oraz ich interpretacji na początku roku 2022, a co za tym idzie ciągłymi modyfikacjami algorytmów naliczających płace prosimy o szczególne i wnikliwe sprawdzenie pierwszych list płac (z datą wypłaty styczeń, luty 2022).
Chodzi tutaj dokładnie o pole przychód opodatkowany na listach płac – kwota ta może być źle pokazywana. Chociaż wszystkie naliczenia podatkowe będą poprawne, może mieć to wpływ na pokazywanie złego przychodu w PIT-11.

Podczas generowania PIT-11 za 2022 w wersji 29 należy zwrócić szczególną uwagę na osoby korzystające:
– z ulgi do 26 roku życia
– z ulgi dla seniorów
– z ulgi dla rodzin 4+
ponieważ PIT-11 w wersji 29 zawiera wiele zmian dotyczących tych osób, wprowadzanych w ciągu roku, a zmieniających zasady rozliczania ich zasiłków macierzyńskich.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub jakichkolwiek wątpliwości prosimy o bezpośredni kontakt pod nr 506 602 058 w celu wyjaśnienia i pomocy.

Najnowsze zmiany

25.01.2023 wersja 2.83.07:

 • Dodano funkcjonalność zapamiętywania ostatnio wybranej drukarki
 • Aktualizacja opisu pola do składek społecznych na oknie edycji PIT-11
 • Przywrócono funkcjonalność automatycznego wypełniania nazw rodzaju przychodów z art.20 ust.1 ustawy.

23.01.2023 wersja 2.83.06(zmiany związane z wyświetlaniem informacji na formularzach PIT, nie ma potrzeby ponownego przeliczania):

 • Dodano możliwość edycji rodzajów zwolnienia podatku na PIT-11
 • Dodano możliwość edycji składki społecznej dla przychodów zwolnionych na PIT-11
 • Poprawa wyświetlania przychodów na PIT-11 dla Zleceniobiorców pracowników młodych z dodatkową umową o pracę z tą samą firmą
 • Dodano numerację pól w edycji PIT-11
 • Zmiana tekstu informacji na PIT-4R

17.01.2023 wersja 2.83.05:

 • Aktualizacja eDeklaracji PIT-11
 • Poprawa edycji pól w PIT-11
 • Aktualizacja eDeklaracji PIT-8AR
 • Aktualizacja eDeklaracji PIT-4R
 • Aktualizacja eDeklaracji IFT-1

13.01.2023 wersja 2.83.04:

 • Aktualizacja generowania PIT-11 dla seniorów i młodych na umowie zleceniu

12.01.2023 wersja 2.83.03:

 • Aktualizacja eDeklaracji PIT-11 dla załączników ORD-ZU i PIT-R
 • Aktualizacja okna edycji PIT-11
 • Aktualizacja generowania PIT-11 dla seniorów
 • Dodanie pola kwota wolna do rachunków dla zleceń
 • Poprawa liczenia listy pracowników w PIT-4 i PIT-4R

05.01.2023 wersja 2.83.02:

 • Aktualizacja PIT-8AR do wersji 12
 • PIT-2 w wersji dla roku 2023
 • Zmiana liczenia listy płac zleceniobiorców uwzględniająca możliwość stosowania kwoty wolnej dla umów zleceń od roku 2023
 • Aktualizacja wyliczania składki zdrowotnej na listach płac dla przychodów nieopodatkowanych
 • Modyfikacje w generowaniu PIT-11 dla osób młodych, emerytów i rodzin 4+
 • Dodana funkcjonalność sprawdzenia poprawności wyliczenia listy płac podstawy opodatkowania, która mogła być źle wyliczona w początkowych miesiącach tego roku (z uwagi na zmiany i niestabilność przepisów Dla Polskiego Ładu)
 • Aktualizacja funkcji weryfikacji listy płac uwzględniająca problem z informowaniem o błędnej stawce podatku dla list grudniowych

27.12.2022 wersja 2.83.01:

 • poprawa problemu z aktualizacją kodów ubezpieczeń,
 • aktualizacja warunków weryfikacji listy płac przy przekroczeniu progu i zmianie stawki opodatkowania,
 • aktualizacja PIT-11 do wersji 29,
 • aktualizacja aplikacji na rok 2023
 • aktualizacja wskaźników i podstaw dla roku 2023