Do pobrania aktualizacja na 2022 rok (do aktualizacji potrzebny jest klucz licencyjny na rok 2022):

Super Płace 2022 2.82.09 32-bity

Super Płace 2022 2.82.09 32/64-bity z SQL Anywhere 11

Prosimy o zapoznanie się z poradnikiem dotyczącym Polskiego Ładu

Pracujemy nad wprowadzeniem do programu funkcjonalności związanej z rozporządzeniem Ministra Finansów z 7 stycznia 2022 roku. Do końca stycznia powinna być gotowa aktualizacja uwzględniająca wytyczne rozporządzenia.

Do pobrania aktualizacja na 2021 rok (do aktualizacji potrzebny jest klucz licencyjny na rok 2021):

Super Płace 2021 2.81.41 32-bity

Super Płace 2021 2.81.41 32/64-bity z SQL Anywhere 11

19-01-2022 wersja 2.82.09:

 • Poprawa wyświetlania groszy w polach 85, 87, 89, i 95 w PIT-11(27)
 • Wyrównywanie ubezpieczenia zdrowotnego niskich wynagrodzeń dla list w 2022+ (ustawienia algorytmu obniżającego według skali z 2021(a nie z 2022))

12-01-2022 wersja 2.82.08:

 • Dodana funkcjonalność konfiguracji listy płac o parametr „Podlega pod ulgę dla klasy średniej”, która definiuje czy naliczać ulgę dla klasy średniej dla danego rodzaju listy płac
 • Poprawa błędnie liczonej składki zdrowotnej dla przypadku listy grudniowej 2021 wypłacanej w styczniu 2022 gdy na liście są świadczenia

06-01-2022 wersja 2.82.06:

 • Poprawa błędu bazodanowego aktualizacji parametrów aplikacji
 • Poprawa długotrwającego przeliczania listy płac zleceń przy dodawaniu pracowników do listy (zauważalne przy listach z wieloma pracownikami)

31-12-2021 wersja 2.82.05:

 • Poprawa błędu aktualizacji wynagrodzenia minimalnego
 • Dodana aktualizacja kwot wynagrodzenia przeciętnego
 • Brak ograniczenia składki zdrowotnej ustawione dla roku 2022

27-12-2021 wersja 2.82.04:

 • Dodany kalendarz i święta na rok 2022
 • Dodany nowy wiersz z rokiem 2022 w parametrach Kwoty Ograniczenia Podstawy Wymiaru Składek Ubezpieczenia Emerytalnego i Rentowego
 • Nowa stawka kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 177600 zł
 • Nowa stawka wynagrodzenia minimalnego – 3010 zł
 • Nowa stawka prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia za pracę jako podstawa składek społecznych – 3553,20 zł
 • Nowa stawka maksymalnego limitu miesięcznego ograniczającego podstawę wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe – 14805 zł
 • Nowy współczynnik ekwiwalentu urlopowego – 20,92

Zmiany dotyczące Polskiego Ładu:

 • Rozliczenie właścicieli według Polskiego Ładu
 • Nowe stawki podatku dochodowego – Skala Podatkowa na rok 2022 (próg podatkowy 120tys., kwota wolna 5100 rocznie, 425 miesięcznie)
 • Brak odliczania składki zdrowotnej
 • Uwzględnianie ulgi dla klasy średniej
 • Nowa funkcjonalność w Kartotece pracownika w zakładce Dodatkowe, Zgoda na ulgę dla klasy średniej

14-11-2021 wersja 2.81.41:

 • Dodanie dodatkowego pola Miejsce Wykonywania Pracy w wydrukach Word, HTML i TEKST dla umów o pracę
 • Aktualizacja formularza ZUS ZUA i ZZA, dodanie pola z kodem wykonywanego zawodu
 • Aktualizacja KEDU do 5.3 w plikach eksportowanych do Płatnika
 • Modyfikacja segmentu X (IODZ) w ZUA w polu z datą

17-10-2021 wersja 2.81.37:

 • Poprawa wyświetlania PIT-11 wersja 27 dla zleceniobiorców
 • Poprawa wyświetlania PIT-4R wersja 12

11-10-2021 wersja 2.81.35:

 • Aktualizacja PIT-11 do wersji 27
 • Aktualizacja PIT-4R do wersji 12

23-09-2021 wersja 2.81.32:

 • Poprawa błędu braku pamięci pojawiającego się przy weryfikacji listy płac dla dużych baz danych

07-09-2021 wersja 2.81.31:

 • Poprawa nieprawidłowego wyświetlania potrąceń na wydrukach listy płac

19-08-2021 wersja 2.81.28:

 • Poprawa błędu związanego z brakiem listy płac na wydrukach listy płac przy niektórych formatach wydruku
 • Poprawa błędu otwierania deklaracji PIT-11 dla Zleceniobiorców za rok 2018 i 2019
 • Zmiana w eksporcie składek PPK, jeśli jest PESEL to nie jest eksportowany numer dowodu i identyfikator uczestnika

12-06-2021 wersja 2.81.26:

 • Zmiana liczenia kosztów pracodawcy uwzględniających PPK na wydrukach listy płac dla pracowników i zleceniobiorców
 • Zmiana na wydruku listy płac gdzie w kosztach pracodawcy jest uwzględniona kwota składnika PPK Pracodawcy
 • Poprawa błędu systemowego pojawiającego się przy eksporcie danych księgowych
 • Na wydruku umowy o pracę dodana dodatkowa linijka Miejsce Wykonywania Pracy
 • Poprawa liczenia PPK przy przesuniętym zwolnieniu lekarskim (podstawa chorobowa nie była brana do liczenia PPK)
 • Poprawa problemu tworzenia nowego pracownika na podstawie danych istniejącego pracownika
 • Zmiana kolejności imię i nazwisko na drukach świadectw pracy

13-05-2021 wersja 2.81.19:

 • Poprawa dublowania się składek ppk przy przeliczaniu ppk
 • Poprawa przeliczania listy płac z dodanymi wieloma zleceniobiorcami
 • Poprawa problemu zerowania składek PPK na listach płac w przypadku wielu list płac w jednym miesiącu
 • Poprawa eksportu PPK do plików XML (Moventum)
 • Eksport plików PPK, kolejność rekordów na liście ma być zwiększana o 1
 • Definiowanie Składników Wynagrodzenia -> Kolejność wyliczenia – nie jest uwzględniane przy przeliczeniu listy płac z PPK
 • Poprawa numeracji rekordów w pliku eksportu PPK
 • Poprawki formatu danych w eksporcie pliku PPK dla Moventum
 • Usunięte ponowne pokazywanie ekranu z wyborem opcji eksportu PPK przy zapisywaniu danych do pliku

26-03-2021 wersja 2.81.14:

 • Poprawione przeliczanie składek PPK na liście płac
 • Dodana możliwość zmiany daty według której wyliczane są kwoty w sprawozdaniu GUS Z-12. Można listę płac wybierać według daty listy płac lub daty wypłaty. Parametr w menu Opcje -> Preferencje -> Ogolne -> Zakres 3: Płace, pozycja 6 – „Odczyt wynagrodzeń w pozycjach GUS następuje według miesiąca daty wypłaty”
 • Zmiana w wynikach eksport plików PPK, dane są posortowane według liczby porządkowej

05-02-2021 wersja 2.81.11:

 • Poprawa braku wczytywania składek PPK pracodawcy przy eksporcie danych do pliku
 • Rozszerzenia pola email w kartotece pracownika
 • Aktualizacja podstawy ubezpieczenia zdrowotnego

30-01-2021 wersja 2.81.10:

 • Zmiana w eDeklaracji PIT-4R, kwoty składek są zaokrąglane do pełnych złotych
 • Zmiana niepoprawnie wyświetlanego komunikatu o załadowaniu niekatualnego formularza za rok 2020

29-01-2021 wersja 2.81.09:

 • Zmiana wyliczenia podatku dla młodych poniżej 26 lat w przypadku przekroczenia progu podatkowego (była stawka 32%, a teraz jest 17%)
 • Zaokrąglanie kwot zaliczek w PIT-11 dla eDeklaracji

28-01-2021 wersja 2.81.08:

 • Poprawa xml deklaracji IFT w wersji 16

27-01-2021 wersja 2.81.07:

 • Aktualizacja druków i deklaracji xml PIT-8AR
 • Poprawa generowania archiwum PIT-4R z korektą ORD-ZU
 • Aktualizacja deklaracji IFT wersja 16
 • W PIT-11 poprawa wyliczania sumy przychodów w polu 82
 • W PIT-11 poprawa wpisywania przychodów dla młodych poniżej 26 lat oraz bez zgody na obniżony podatek

21-01-2021 wersja 2.81.05:

 • Aktualizacja testowego PIT-11 do wersji 26
 • Poprawa wyliczania PIT-11 za 2020 rok dla zleceniobiorców

09-01-2021 wersja 2.81.04:

 • Poprawa problemu wczytywania zarchiwizowanych druków PIT-11 dla Zelceniobiorców
 • Zleceniobiorcy/Rozliczenia/Składniki wynagrodzenia-niepoprawny(brak) składnika z którego wylicza się wartości. Jest tylko kod 12. W potrąceniach jest prawidłowo.
 • W ZUS-RCA zmiana liczenia sumy w polu III.B.29, nie powinny wchodzić kwoty składek PPE i PPK (p.27 i p.28)
 • Poprawa wyliczania PIT-11 za 2020 rok dla młodych poniżej 26 lat, kwoty wynagrodzenia były niepoprawnie wpisywane do wierszy, które były dla zwykłych pracowników bez obniżonego podatku
 • Eksport składek PPK wyświetla okno wyboru listy płac do eksportu (podawanie tylko roku i miesiąca nie jest wystarczające, zmieniono okno dialogowe na takie, które pokazuje listę płac w danym roku i miesiącu)
 • Aktualizacja druków i edeklaracji PIT-4R do wersji 10 za rok 2020

21-12-2020 wersja 2.81.01:

 • Zaktualizowane parametry wyliczeniowe na rok 2021
 • Zaktualizowany kalendarz na 2021
 • Aktualizacja druków i edeklaracji PIT-11 dla pracowników i zleceniobiorców do wersji 26 za rok 2020
 • Aktualizacja edeklaracji PIT-R wersja 20 na rok 2020
 • Aktualizacja ORD-ZU wersja 3 na rok 2020

10-12-2020 wersja 2.80.61:

 • Poprawa problemu eksportu plików PPK z ustawioną flagą obniżającą składkę PPK
 • Zmiany w eksportach plików ZUS-RCA: w sekcji III B w polu 28 wpisywana jest kwota PPK pracodawcy, zmieniony nagłówek ze schemą na KEDU_5_2 dla najnowszej wersji Płatnika
 • W eksportach PPK przy braku dowodu tożsamości nie wpisywany jest typ dokumentu tożsamości

10-11-2020 wersja 2.80.55:

 • Aktualizacja formularza skierowania na badania lekarskie do wersji obowiązującej w 2020 roku
 • Aktualizacja eksportu druku ZUS RCA do wersji przejściowej, w której kwoty składek PPK pracownika są zapisywane razem ze składkami PPE w sekcji III B w polu 27, a w polu 29 jest suma wszystkich składek łącznie z PPK
 • Dodanie funkcjonalności wliczania składek PPK pracodawcy przy liczeniu podatku dla umów zleceń
 • Możliwość edycji składników wynagrodzenia na umowie zlecenia
 • Dodanie opcji domyślnego dnia odprowadzania składek PPK (menu „Opcje -> „Ustawienia programu dla firmy” -> „Domyślny dzień odprowadzania składek PPK”
 • Dodanie opcji „Przelicz składki PPK” w oknie przelicz ponownie wybrane pozycje na liście płac

28-08-2020 wersja 2.80.44:

 • Poprawa wyliczania podatku w przypadku przekroczenia progu dla osoby rozliczającej się z małżonkiem (nie była uwzględniana zmiana stawki na niższą przy rozliczaniu z małżonkiem)

18-08-2020 wersja 2.80.43:

 • Poprawa błędu wyliczania podatku przy przekroczeniu progu gdy stawka jest ustawiona ręcznie. Nie była uwzględniona ręcznie wpisana stawka i przy przekroczeniu progu podatek liczył się według stawki z drugiego progu
 • Zmiana ustawienia domyślnej stawki podatku gdy zostanie ustawiona ręcznie po raz pierwszy. Obecnie ustawiana była aktualna stawka 17%, ale po zapisaniu ustawień zmieniała się na 0%. Teraz stawka domyślnie ustawia się na 0%, co wymusza zmianę tej stawki i prawidłowe jej zapisanie
 • Poprawa błędu wyliczania podatku dla umów z listy płac za udział w organach stanowiących
 • Poprawa błędu liczenia podatku dla pracowników z ręcznie ustawioną stawką podatku
 • Modyfikacja działania zakładki PPK w Kartotece. Zmiana składki PPK dodaje nowy składnik i potrącenie na zakładce Rozliczenia z datą obowiązywania zgodny z datą rozpoczęcia obowiązywania nowych składek PPK

07-07-2020 wersja 2.80.39:

 • Poprawa błędu zliczania stanu zatrudnienia (brak wykluczania osób na urlopie bezpłatnym)
 • Poprawa kwoty dofinansowania PFRON (aktualizacja do zmian od 1 kwietnia 2020)
 • Wliczanie właścicieli do stanu zatrudnienia PFRON
 • Dodanie nowego kodu przyczyny niepełnosprawności „12-C – całościowe zaburzenia rozwojowe”
 • Zmiana daty od kiedy jest zmiana wyliczania stawek PFRON z kwietnia na marzec 2020
 • Zmiana liczenia stanu zatrudnienia PFRON, zabrakło wykluczenia osób przebywających na urlopach bezpłatnych
 • Poprawa wyliczania zaliczki na podatek gdy stawka zaliczki była wpisana ręcznie w Kartotece pracownika w zakładce Podatek
 • Zmiana wliczania składek PPK do listy płac w kolejnym miesiącu po dacie zapisania do PPK
 • Poprawa liczenia podatku przy przekroczeniu progu dla zleceń, wyświetlana była stawka podatku 17% ale liczone było według stawki 32%
 • Zmiana od 1 kwietnia stawki dla PFRON na 2.45, tak jak było wcześniej
 • Poprawa błędu masowej zmiany PPK, nie zamykało się okno
 • Zmiana na automatyczne ustawienie dla umowy o dzieło opcji Podlega zwolnieniu z PIT dla młodych: NIE
 • wymuszenie aktualizacji parametrów aplikacji przy pierwszej instalacji aplikacji

Poprawa funkcjonalności PPK:

 • Zmiany w zakładce PPK w Kartotece
 • Możliwość kasowania wpisów PPK
 • Przy masowej zmianie parametrów PPK (Działania->Ustaw parametry PPK) możliwość wyboru poszczególnych pracowników na listę zmienianych parametrów PPK
 • Eksport danych PPK pokazuje pracowników tylko dla aktualnie wybranej firmy
 • Niezbędne wpisy w bazie danych dla PPK są tworzone przy pierwszym uruchomieniu aplikacji

11-05-2020 wersja 2.80.33:

 • Poprawa naliczania podatku na liście płac, gdy jest modyfikowana kwota wypłata dla umów zleceń.

10-04-2020 wersja 2.80.29:

 • Likwidacja okna informacyjnego wyskakującego przy tworzeniu i weryfikacji niektórych list płac,
 • Poprawa problemu przy robieniu karty przychodów

03-04-2020 wersja 2.80.28:

 • Modyfikacja wydruku rachunku do umowy zlecenia dla pracowników do 26 roku życia jeśli korzystają z ulgi PIT0 dla młodych. Wyzerowana jest kwota kosztu uzyskania przychodu, podstawy opodatkowania, naliczone zaliczki na podatek dochodowy oraz stawka zaliczki
 • Poprawa wyliczania zaliczki naliczonej podatku
 • Modyfikacja komunikatu informującego o przekroczeniu progu na liście płac

14-02-2020 wersja 2.80.21:

 • Poprawa błędu ustalania zgody na obniżony podatek dla młodych

11-02-2020 wersja 2.80.18:

 • Poprawa błędów w deklaracji ZUS RPA

06-02-2020 wersja 2.80.17:

 • Poprawa błędu wysyłki eDeklaracje PIT-8C
 • Aktualizacja deklaracji PIT-8C do wersji 10
 • Poprawa błędu edycji pól 76, 78 i 80 sekcja F w PIT-11, przeniesionych z PIT-8C

24-01-2020 wersja 2.80.12:

 • Aktualizacja formularza IFT-1 i IFT-1R do wersji 15 za rok 2019
 • Aktualizacja formularza PIT-8AR do wersji 8 za rok 2019
 • Aktualizacja formatu danych eDeklaracje dla IFT-1 i IFT-1R do wersji za rok 2019
 • Aktualizacja formatu danych eDeklaracje dla PIT-8AR do wersji za rok 2019
 • Aktualizacja formatu danych testowej wysyłki eDeklaracje działającej w roku 2020
 • Poprawa opisu w PIT-4R w wierszu 13
 • Poprawa błędu w PIT-11 brak automatycznie wypełnianego pola z podpisem H90

22-01-2020 wersja 2.80.11:

Aby prawidłowo wygenerować PIT-4R (pola „Liczba podatników”) należy, na czas generowania PIT-4R, przywrócić ustawienie w definicji listy zasiłkowej. Należy wejść w Zadania -> Konfiguracja wynagrodzeń -> Rodzaje listy płac ze świadczeniami i przerwami i na pozycji Listy płac Świadczenia w razie choroby /mac(karta zasiłkowa) ustawić na Zasiłki wypłacone przez Zakład Pracy (bez FP i FGSP)

Jeżeli poz. 8 PIT-11 nie działa rozwiązaniem jest wybranie opcji: Zadania -> Konfiguracja Wynagrodzeń i Rozliczeń -> Rodzaje List Płac ze Świadczeniami i Przerwami -> Świad.w razie chor./maci.(karta zasił.) -> Zmienić Źródło przychodu do deklaracji PIT na „Inne źródła”

 • Poprawa algorytmów liczenia danych w PIT-11
 • Aktualizacja formularza PIT-4R do wersji 9
 • Aktualizacja formatu danych eDeklaracje dla PIT-4R do wersji za rok 2019
 • Zmiana opisu w PIT-11 w wierszu E1

17-01-2020 wersja 2.80.10:

 • Poprawa błędu otwierania listy płac
 • Poprawa algorytmów liczenia danych w PIT-11

15-01-2020 wersja 2.80.08:

 • Poprawa problemu niewłaściwej wersji PIT-11 dla Zleceniobiorców
 • Poprawa pobierania należności z umowy zlecenia do ukończenia 26 roku życia
 • Poprawa błędu wczytywania PIT-R z archiwum
 • Dodana możliwość edycji wszystkich składek społecznych i zdrowotnych w PIT-11

14-01-2020 wersja 2.80.06:

 • Aktualizacja formularzy PIT-11 do wersji 25, generowanie formularza, archiwizacja i wysyłka eDeklaracje
 • Aktualizacja formularza PIT-R do wersji 20
 • Uaktywniona funkcjonalność pobierania aktualizacji programu z menu Pomoc -> Aktualizacja Programu

03-01-2020 wersja 2.80.03 (wersja wymaga klucza licencyjnego na 2020 rok):

 • Poprawione wartości ograniczenia składek ZUS dla 2020 roku
 • Poprawa wyliczania zaliczki na podatek w przypadku osób do 26 roku życia (Podatek dla młodych)

16-12-2019 wersja 2.79.74:

 • Dodana funkcjonalność PPK

16-10-2019 wersja 2.79.55:

 • Poprawka sprawdzania kwoty wolnej przy edycji listy płac. Dla list z wypłatą w październiku niepoprawnie pobierane były kwoty ze skali podatkowej z września
 • Poprawka weryfikacji listy płac wrześniowych z wypłatą w październiku

30-09-2019 wersja 2.79.51:

 • Liczenie podatku 17% od 1 października
 • Poprawione kwoty w stawce podatku
 • Dodana nowa stawka podatku dla zleceń

24-09-2019 wersja 2.79.48:

 • Dodano nową wersję świadectwa pracy obowiązującą od 6 września 2019

23-08-2019 wersja 2.79.47:

 • Poprawiono wyliczanie zaliczki podatku pit 0 dla młodych po przekroczeniu limitu
 • Poprawiono błąd z pojawiającą się liczbą zamiast nazwą miasta w formularzu umowy o pracę

21-08-2019 wersja 2.79.46:

 • Poprawiono błąd aktualizacji konfiguracji dla zgody na pit 0
 • Poprawiono błąd pit 0 wyliczenia podatku dla młodych związany z dodaniem zgody na obniżenie podatku dla młodych
 • Poprawiono błąd generowania wydruków listy płac

09-08-2019 wersja 2.79.42:

 • Poprawiony błąd wyliczania listy płac dla instalacji z bazą danych MSSQL

07-08-2019 wersja 2.79.41:

 • Dodana funkcjonalność wyliczania Podatku PIT 0% dla Młodych ( poniżej 26 roku życia)

18-07-2019 wersja 2.79.36:

 • Zostały zaktualizowane formularze: świadectwo pracy, umowa o pracę, wypowiedzenie warunków umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, rozwiązanie umowy o pracę z wypowiedzeniem

11-03-2019 wersja 2.79.35:

 • PIT-11 – poprawa błędu pojawiającego się podczas zapisu zmian na formularzu w starszej wersji

08-03-2019 wersja 2.79.33:

 • ZUS ZWUA – kolejna poprawa formatu daty w sekcji V. Teraz jest uwzględniany format ustawiony w opcjach ogólnych aplikacji.

07-03-2019 wersja 2.79.32:

 • ZUS ZWUA – poprawa formatu daty w sekcji V. Domyślnie jest zaznaczona najnowsza wersja Płatnika (wcześniej była wersja 8)

06-03-2019 wersja 2.79.30:

 • PIT-11 – poprawa błędu wersji formularza. Dla starszych lat jest wybierana właściwa wersja formularza,  która była obowiązująca dla danego roku
 • ZUS DRA – poprawiony błąd sumowania kwot składek
 • ZUS ZWUA – poprawa błędu importu pliku do Płatnika
 • ZUS RPA – poprawa generowania formularza dla nauczycieli oraz poprawa lista osób uwzględnionych do RPA, nie powinny się pojawiać puste wpisy

15-02-2019 wersja 2.79.27:

 • poprawka błędu formularzy ZUS RPA gdy na liście płac są właściciele. Wtedy na formularzu pojawiał się pusty pracownik

15-02-2019 wersja 2.79.26:

 • poprawka błędów formularzy ZUS RPA:
 • 1) niepoprawnie wypełniana sekcja III. C.
 • 2) występowanie pustego pracownika

14-02-2019 wersja 2.79.25:

 • poprawka błędu formatu formularzy ZUS RPA gdzie niepoprawnie była wypełniana sekcja III. C.

14-02-2019 wersja 2.79.24:

 • poprawka błędu formatu pliku formularzy ZUS RPA uniemożliwiająca import do Płatnika

14-02-2019 wersja 2.79.23:

 • poprawka błędu generowania formularzy ZUS RPA, gdzie były generowane formularze tylko dla pierwszej osoby

13-02-2019 wersja 2.79.22:

 • skończona funkcjonalność generowania formularzy ZUS RPA. Do wygenerowania formularzy RPA należy użyć nowego przycisku RPA,  który jest po prawej stronie od przycisku Rozlicz (lub z menu Działania -> Eksportuj formularze ZUS  RPA). Dotychczasowy przycisk Rozlicz działa tak jak do tej pory, to znaczy generuje formularze  DRA/RCA/RZA/RSA. Nowy  przycisk RPA generuje te same formularze co pod przyciskiem Rozlicz, czyli  DRA/RCA/RZA/RSA oraz dodatkowo RPA (o ile taki formularz ma być stworzony dla danej osoby)

30-01-2019 wersja 2.79.19:

 • poprawa błędu generowania eDeklaracji PIT-8AR
 • poprawa błędu generowania eDeklaracji PIT-R

29-01-2019 wersja 2.79.18:

 • aktualizacja formularza PIT-8AR
 • generowanie eDeklaracji PIT-8AR
 • aktualizacja tekstów na PIT-R

28-01-2019 wersja 2.79.17:

 • poprawa wczytywania archiwalnych danych dla PIT-11
 • poprawa braku edycji pola w pozycji 57 dla PIT-11
 • poprawa błędu związanego z opcją pit_r

24-01-2019 wersja 2.79.15:

 • możliwość edycji sekcji F w PIT-11 (pozycje 74-80) oraz w sekcji G pozycja 82
 • poprawa błędu schematu eDeklaracji PIT-8C
 • poprawa błędu schematu eDeklaracji IFT-1/IFT-1R

23-01-2019 wersja 2.79.14:

 • dodano automatyczne wypełnianie sekcji F w PIT-11
 • poprawa błędu otwierania archiwalnych PIT-11

22-01-2019 wersja 2.79.13:

 • poprawa błędu w eDeklaracji PIT-11 dla obcokrajowców
 • generowanie eDeklaracji IFT-1
 • generowanie eDeklaracji IFT-1R

21-01-2019 wersja 2.79.12:

 • poprawa błędu w eDeklaracji dla PIT-4R

21-01-2019 wersja 2.79.11:

poprawa błędów w PIT-11:

 • błąd wyświetlania danych wczytanych z archiwum (pozycja 70)
 • automatycznie zaznaczane PIT-R NIE dla Zleceniobiorców
 • automatyczne dopisywanie imienia i nazwiska dla Zleceniobiorców

poprawa błędów w PIT-4R generowania eDeklaracje:

 • aktualizacja załącznika eDeklaracji ORD-ZU
 • aktualizacja załącznika eDeklaracji PIT-R
 • aktualizacja formularza PIT-R
 • aktualizacja formularza PIT-8C
 • generowanie eDeklaracji PIT-8C
 • poprawa błędu „Bład 403 dokument z niepoprawnym podpisem”

19-01-2019 wersja 2.79.10:

poprawa błędów w PIT-11:

 • automatycznie zaznaczanie PIT-R NIE w standardowych przypadkach,
 • automatycznie dopisywanie imienia i nazwiska na ostatniej stronie

poprawa błędów w PIT-4R :

 • brakujące namespace w eDeklaracje
 • błąd otwarcia pliku z archiwum

17-01-2019, wersja 2.79.08

Zaktualizowano parametry początkowe na rok 2019:

 • lata sprawozdawcze,
 • parametry wyliczeniowe,
 • kwoty zasiłków,
 • współczynniki wskaźników

Zaktualizowano formularze deklaracji na rok 2019:

 • PIT-11 (24),
 • PIT-4R (8),
 • IFT-1R (14)

Zaktualizowano eDeklaracje na rok 2019:

 • PIT-11 (24)

Zaktualizowano format eksportu ZUS-DRA do najnowszej wersji Płatnika.

Chcesz wdrożyć dobry program kadrowy i płacowy? Trafiłeś idealnie!

Dostarczamy program kadrowo-płacowy automatyzujący zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Wyróżnia nas dbałość o jakość merytoryczną i technologiczną oferty połączone z bardzo atrakcyjną ceną. Pobierz w pełni funkcjonalną wersję demo programu SuperPłace i sprawdź to już dzisiaj sam!

Informacje o poprzedniej wersji (wersja 2.78.01):

 • wersja 2.78.01 programu jest wersją zgodną z wymaganiami rozporządzenia RODO pełna lista najnowszych zmian…
 • przeczytaj szczegółową informację dotyczącą zgodności programu z RODO
 • w programie umożliwiono dokonywanie podziału list płac proporcjonalnie na dowolną liczbę projektów wykonywanych w dowolnych proporcjach przez wybranych zatrudnionych – szczegółowy opis umieszczono w sekcji pomocy 'Podział listy płac na projekty’
 • w sekcji Poradniki zaktualizowano opisy pokazujące na przykładach księgowanie i eksport wynagrodzeń do systemów finansowo-księgowych
 • w programie umożliwiono wydruk rachunku na listach płac innych niż umowy cywilnoprawne, co może mieć zastosowanie np. w przypadku rachunków wystawianych z tytułu działalności prowadzonej osobiście, takich jak kontrakty menedżerskie. Umożliwiono również konsolidację rachunków w przypadku wielu wypłat dla jednej osoby w miesiącu. Program zawiera zaktualizowany wydruk świadectwa pracy zgodny z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2017 r., oraz zaktualizowane dokumenty świadectwa pracy, umowy zlecenia, oraz wypowiedzeń generowane w MS Word i HTML
 • do programu dołączono wydruk, oraz eksport sprawozdania GUS Z-12, nowy raport odczytujący listę płac tylko dla wybranego pracownika, jak również udostępniono kolejny format wydruku listy płac 'Pasek (RMUA x 2)’
 • w sekcji Poradniki dodano nowy opis pokazujący na przykładzie tworzenie w MS Word i dołączanie do programu własnych dokumentów: Generator dokumentów
 • w sekcji Poradniki zaktualizowano opisy i przykłady dotyczące rozliczania pracowników oddelegowanych za granicę, zgodnie ze zmianami w ustalaniu podstawy składek ZUS od 1-10-2016: pracownicy oddelegowani za granicę…
 • program zawiera zaktualizowany wydruk Umowy Zlecenia zawierający paragraf dotyczący rozliczenia godzin wykonywania. Niewypełnione rozliczenie godzin wykonywania zostało dodane jako załącznik do wydruku umowy. Paragraf dotyczący rozliczenia godzin wykonywania można dowolnie zmieniać. Wydruk Świadectwa Pracy jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy. Aktualne wersje deklaracji to: PIT-11(23), PIT-4R(6), PIT-8AR(6), PIT-40(22), PIT-8C(8), IFT-1/IFT-1R(13), PIT-R(18)
 • w sekcji Poradniki udostępniono instrukcję Wysyłka do systemu e-Deklaracje zawierającą szczegółowy opis elektronicznej wysyłki deklaracji
 • w programie zmieniono zasady wyliczania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – od 2017 roku po przekroczeniu przez podstawę opodatkowania pierwszego progu skali podatkowej kwota wolna nie jest uwzględniana. Dodatkowo, umożliwiono rejestrację czasu pracy zleceniobiorców, zasady są podobne jak w przypadku rejestracji czasu pracy pracowników. Na raportach dotyczących czasu pracy, m.in. Ewidencja Czasu Pracy, Lista Obecności, Karta Obecności, umożliwiono odczyt zleceniobiorców
 • do programu dodano świadczenie ZUS o kodzie '329′ – podwyższenie zasiłku macierzyńskiego. Program zawiera zaktualizowane formularze ZUS Z-3, Z-3a, oraz Z-3b
 • w celu wspomagania procesu rekrutacji do programu dodano testy wiedzy. Testy wiedzy umożliwiają ocenę dowolnej osoby zarejestrowanej w kartotekach osobowych programu
 • z programem zintegrowano oddzielny moduł Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej i Zakładowego Funduszu Mieszkaniowego, który rozszerza możliwości programu w tym zakresie szczegóły…
 • wersje programu dla wielu użytkowników są dostępne z bezpłatnymi serwerami SQL: MS SQL Server 2005/08/12/14 EXPRESS, Oracle SQL Server 10g/11g EXPRESS oraz PostgreSQL
 • informacja dotycząca aktualizacji programu Kadry i Płace „Rzeczpospolitej” szczegóły…
 • do wykorzystania przez innych producentów udostępniono oddzielne programy/komponenty służące do podpisu i wysyłki dokumentów do systemów e-Deklaracje, oraz jednolitych plików kontrolnych (JPK) Ministerstwa Finansów:
  1. opis i program Przekaz do e-Deklaracje do pobrania
  2. opis i program Przekaz JPK do pobrania