KZP i ZFM


W programie SuperPłace można uaktywnić dodatkową funkcjonalność: moduł automatyzujący zarządzanie pożyczkami udzielanymi w ramach Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej (PKZP) i Zakładowego Funduszu Mieszkaniowego (ZFM). Moduł rozszerza standardowe możliwości programu w tym zakresie – dostępna w module funkcjonalność została szczegółowo przedstawiona w poradniku Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa i Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy.

 

Moduł PKZP i ZFM można zakupić za dodatkową opłatą, równą 50% ceny zakupu licencji. Przykładowo, jeżeli licencja została zakupiona w wersji do 50 zatrudnionych za cene netto 710zł, w takim przypadku udostępnienie modułu PKZP i ZFM kosztuje netto 355zł. Moduł PKZP i ZFM zawiera aktualizacje w roku kalendarzowym zakupu.

 

W kolejnych latach kalendarzowych, aktualizacje modułu PKZP i ZFM będą dostępne razem z aktualizacjami programu, w cenie 50% ceny zakupu aktualizacji programu w danym roku kalendarzowym. Przykładowo, jeżeli aktualizacje za dany rok kalendarzowy zostały zakupione w wersji do 50 zatrudnionych w cenie netto 220zł, w takim przypadku udostępnienie aktualizacji modułu PKZP i ZFM za ten sam rok kalendarzowy kosztuje dodatkowo netto 110zł. W sumie koszt aktualizacji wersji do 50 zatrudnionych razem z modułem PKZP i ZFM wyniósłby w takim przypadku 330zł netto.