Chcesz wdrożyć dobry program kadrowy i płacowy? Trafiłeś idealnie!

Dostarczamy program kadrowo-płacowy automatyzujący zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Wyróżnia nas dbałość o jakość merytoryczną i technologiczną oferty połączone z bardzo atrakcyjną ceną. Pobierz w pełni funkcjonalną wersję demo programu SuperPłace i sprawdź to już dzisiaj sam!

Najnowsze informacje (aktualna wersja 2.55.01):

 • w najnowszej wersji programu zaktualizowano wydruk Świadectwa Pracy tak, aby było ono zgodne z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy pełna lista najnowszych zmian…
 • program zawiera aktualne wersje deklaracji PIT-11(23), PIT-4R(6), PIT-8AR(6), PIT-40(22), PIT-8C(8), IFT-1/IFT-1R(13), PIT-R(18). W sekcji Poradniki udostępniono szczegółową instrukcję Wysyłka do systemu e-Deklaracje zawierającą opis elektronicznej wysyłki deklaracji
 • w programie zmieniono zasady wyliczania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – od 2017 roku po przekroczeniu przez podstawę opodatkowania pierwszego progu skali podatkowej kwota wolna nie jest uwzględniana. Dodatkowo, umożliwiono rejestrację czasu pracy zleceniobiorców, zasady są podobne jak w przypadku rejestracji czasu pracy pracowników. Na raportach dotyczących czasu pracy, m.in. Ewidencja Czasu Pracy, Lista Obecności, Karta Obecności, umożliwiono odczyt zleceniobiorców.
 • do programu dodano świadczenie ZUS o kodzie ‚329’ – podwyższenie zasiłku macierzyńskiego. Program zawiera zaktualizowane formularze ZUS Z-3, Z-3a, oraz Z-3b
 • w celu wspomagania procesu rekrutacji do programu dodano testy wiedzy. Testy wiedzy umożliwiają ocenę dowolnej osoby zarejestrowanej w kartotekach osobowych programu
 • z programem zintegrowano oddzielny moduł Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej i Zakładowego Funduszu Mieszkaniowego, który rozszerza możliwości programu w tym zakresie szczegóły…
 • wersje programu dla wielu użytkowników są dostępne z bezpłatnymi serwerami SQL: MS SQL Server 2005/08/12/14 EXPRESS, Oracle SQL Server 10g/11g EXPRESS oraz PostgreSQL
 • informacja dotycząca aktualizacji programu Kadry i Płace „Rzeczpospolitej” szczegóły…
 • do wykorzystania przez innych producentów udostępniono oddzielne programy/komponenty służące do podpisu i wysyłki dokumentów do systemów e-Deklaracje, oraz jednolitych plików kontrolnych (JPK) Ministerstwa Finansów:
  1. opis i program Przekaz do e-Deklaracje do pobrania
  2. opis i program Przekaz JPK do pobrania